26.04.2016 možné uzatvorenie zmluvy s VSD a následné pripojenie elektrických zariadení
 
 21.04.2016 prebieha hrubá terénna úprava prístupových ciest (vysypanie a zhutnenie makadam)
 
 4.4.2016 pripravuje sa odovzdanie elektrických zariadení a následné pripojenie VSE
 
 30.3.2016 prebehla technická kolaudácia celej stavby
 
 18.3.2016 prebehla kolaudácia celej stavby

 17.3.2016 bola ukončená stavba- osadenie elektrických skriniek

 7.12.2015 : Osadenie skriniek na pozemkoch. Príprava kolaudácie k napojeniu elektriny.

 15.06.2015 : Začali sa výkopové práce a realizácia elektrický rozvodov.

 05.06.2015 : Bola vytýčená trasa a miesta k osadeniu elektrických skriniek.

 16.03.2015 : Bola podpísaná zmluva s firmou Elpis s.r.o. na realizáciu rozvodov k jednotlivým pozemkom.
          
 04.12.2014 : Bola osadená druhá trafostanica.      

 02.09.2014 : Začína realizácia elektrických rozvodov. Trafostanica je osadená. 

 28.08.2014 : Bola vytýčená trasa VN (vysokého napätia) až po druhú stanicu a 
        okolo VN aj prípojky na parcely.

 20.08.2014 : Začatie osadzovania trafostanice (pre zlé počasie odložené)

 06.08.2014 : sa vytýčili geodetom miesta na osadenie trafostaníc.

 03.07.2014 : Bolo oficiálne odovzdané a otvorené stavenisko na realizáciu elektriky.
         Termín realizácie : 07/2014 - 11/2014

  

     
  Ponúkame na predaj novorozparcelované pozemky v obci Župčany lokalita ,, VYSOKÁ´´. 
  Obec Župčany je vzdialená od centra mesta cca 5 km. Výmera pozemkov od 7 - 10 á, 
  šírka v rozmedzí od 18 - 22 m. Prístupová cesta k pozemkom (vonkajšia) je asfaltová, 
  vnútorné komunikácie.Cena za pozemok je 13 €/m2 + inžinierske siete. 
  Informácie o nadstavbovej časti a jej poplatku pri osobnej konzultácii v realitnej 
  kancelárií. .
   
  Ďalšie informácie Vám poskytneme na:
  tel. čísle 0915 555 585 alebo 0905460687
  email: realfin-rk@outlook.com