eng | sk
HomeProfilSluŇĺbyPartneriLinkyReferencieKontakt
    PONUKA

 • Byty
          predaj
          pren√°jom

 • Domy
          predaj
          pren√°jom

 • Chaty
          predaj
          pren√°jom

 • Pozemky
          predaj
          pren√°jom

 • Kancel√°rske priestory
          predaj
          pren√°jom

 • Obchodn√© priestory
          predaj
          pren√°jom

 • Developersk√© projekty
          rozpracovan√©
          ukonńćen√©

 • Hńĺad√°me pre klienta
          predaj
          pren√°jom

 • Ostatn√©
          predaj
          pren√°jom
 •     SLUŇĺBY


  KOMPLETN√Č SLUŇĹBY PRE V√ĀS !

  • ¬†Predaj, k√ļpa a pren√°jom VaŇ°ej nehnuteńĺnosti
  • ¬†Pr√≠prava pozemkov na IBV, alebo priemyseln√ļ v√Ĺstavbu
  • ¬†Celkov√° realiz√°cia rodinn√Ĺch domov na kńĺ√ļń欆¬† (murovan√Ĺch, montovan√Ĺch a¬†¬†drevostavieb)
  • ¬†Hypotek√°rne poradenstvo s bankov√Ĺm sektorom
  • ¬†K√ļpne a darovacie zmluvy, znaleck√© posudky, geometrick√© pl√°ny a listy vlastn√≠ctva

   

  NA҆E BEZPLATN√Č V√ĚHODY PRE V√ĀS!

  • Inzercia v miestnej tlańći a v printov√Ĺch m√©diach
  • Zobrazenie VaŇ°ej nehnuteńĺnosti na naŇ°ej web str√°nke
  • Inzercia na vŇ°etk√Ĺch realitn√Ĺch serveroch
  • Propag√°cia nehnuteńĺnosti v priestoroch naŇ°ej realitnej kancel√°rie: vo v√Ĺklade a v katal√≥gu
  • Zabezpeńćenie vŇ°etk√Ĺch potrebn√Ĺch podkladov na prevod nehnuteńĺnosti
  • Pr√°vna a hypotek√°rna asistencia

   

  NA҆OU PRIORITOU¬†JE¬†¬†VYSOK√Ā PROFESIONALITA,¬†ODBORNOSҧ¬†A¬†INDIVIDU√ĀLNY¬†PR√ćSTUP !!!

       TOP PONUKA


  Vyhńĺad√°vanie

  26.04.2016 mozne uzatvorenie zmluvy s VSD a nasledne pripojenie elektrickych zariadeni


  FINANCOVANIE:

  created by promotion4all.com Google+